studioSK op Dag van de Stad

Op 29 september stond studioSK op het jaarlijkse evenement Dag van de Stad. Dit keer vond het plaats in Tilburg en trok 1200 bezoekers: het was een dag waar sprekers, professionals en betrokken inwoners samen fantaseerden over een inclusieve, duurzame stad met voor iedereen gelijke kansen. Aimee Baars van studioSK presenteerde het project ‘Hub Beurskwartier Utrecht’ binnen het format ‘Talks of the Town’.

Hub Beurskwartier is een samenwerkingsproject met de gemeente Utrecht. Het toekomstig Beurskwartier, naast het Centraal Station wordt een autoluwe wijk met 3000 huishoudens. Bij de enorme verdichtingsopgave streeft men naar een gebiedsontwikkelingen waarin de schaarse openbare ruimte optimaal benut wordt en waarin de voetganger en fietser voorop staan. Centrale vraag was hoe je alle bedrijvigheid in deze wijk kan faciliteren, in een prettiger en leefbare woonomgeving. Bijvoorbeeld: kan je alle auto’s en busjes uit het straatbeeld laten verdwijnen?

De gemeente Utrecht wil dit in het Beurskwartier oplossen met hubs die binnen de bouwblokken ontworpen worden. Op centrale locaties komen dan bevoorrading en fietsparkeren samen met deelmobiliteit, pakketbezorging en afvalinzameling: een multifunctionele ruimte! StudioSK heeft in co-creatie sessies samen met de gemeente dit hub-concept ontwikkeld om de beschikbare ruimte zo efficiënt en toekomstbestendig mogelijk in te delen, met oog voor ruimtelijke kwaliteit.