PHS Amsterdam in uitvoering

Na een planfase van meer dan tien jaar gaat na de zomer de realisatie van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam Centraal echt beginnen. De komende 10 jaar wordt er veel gewerkt in en om station Amsterdam Centraal, terwijl de treinen blijven rijden en het station open blijft. ProRail gaat starten met de spooraanpassingen en de bouw van een aantal civiele kunstwerken naar ontwerp van architecten van studioSK.

Aanzicht van de nieuwe bruggen vanaf de IJ-zijde

Spoorbruggen en vrije kruising

Zo gaan de vijf bruggen over de Oostertoegang, direct naast centraal station vervangen worden. De cultuurhistorische waarde van deze plek maakt de vernieuwing tot een bijzonder project. De oude spoorbruggen zijn aan het einde van hun levensduur en worden een voor een gesloopt en vernieuwd. Dat kost een jaar per brug omdat tegelijkertijd ook in het station en aan het spoor gewerkt wordt en de treindienst blijft functioneren. De vernieuwing ervan is recent gegund aan Dura Vermeer Infra. Vanaf juli 2024 wordt gestart met de eerste brug, te beginnen aan de zijde van het IJ en werkend richting centrum.

Aanzicht van de nieuwe bruggen vanaf de centrumzijde

StudioSK/Movares werkt sinds 2016 in opdracht van ProRail aan ontwikkeling van de voorkeursvariant, Ontwerp Tracé Besluit en Tracé Besluit. Onderdeel hiervan zijn o.a. het spoorontwerp, het landschapsontwerp en de ontwerpen voor de civiele kunstwerken aan de oostkant van Centraal Station. De ontwerpen voor de ‘vrije kruising’ Dijksgracht en de bruggen over de Oostertoegang zijn van de hand van architecten Charlotte Kok en Paul van der Ree van studioSK. De vrije kruising Dijksgracht is eerder dit jaar gegund aan Strukton. De realisatie hiervan start dit najaar en bij de voorbereiding ervan zijn nu al vrijwel alle rangeersporen van het voormalige emplacement opgeheven.

Op de foto is de schaalgrootte van de transformatie van het hele gebied al te zien. Daarbij zal het gebied een groene aankleding krijgen als een ‘Groene Entree’ voor Centraal Station. Dit levert een maatschappelijke meerwaarde op voor omgeving en reizigers en op het gebied van klimaatadaptatie en ecologie. Alleen al ten oosten van Centraal Station bij de Dijksgracht spreken we over een nieuw groengebied met een oppervlakte van ongeveer het Sarphatipark. Geweldig dat we in de stad zoveel ruimte groen kunnen inrichten en daardoor echt kwaliteit kunnen toevoegen.

Stapsteen in het ecologisch netwerk als verbinding tussen centrum en buitengebied

Samenwerking

Investeren in spoorinfrastructuur is van essentieel belang om de stad Amsterdam bereikbaar en aantrekkelijk te houden – nu en in de toekomst. ProRail werkt in het project samen met de gemeente Amsterdam, NS, ingenieursbureaus Arcadis en Movares, architectenbureaus ZJA, studioSK en Braaksma & Roos en diverse aannemers.