Participatietraject Wolvenstraat

Momenteel wordt er door studioSK gewerkt aan een schetsontwerp voor een buurt in Amersfoort, bestaande uit de Wolvenstraat, Vossenstraat, Hertenstraat, Lorentzstraat en de Bosweg. De aanleiding voor het project is het vernieuwen van de riolering in de wijk, waardoor de straten opengebroken zullen worden: de ideale kans om de straatprofielen de herstructureren naar de huidige wensen van de lokale bevolking!

Na een locatiebezoek aan het projectgebied, hebben eind april twee participatie-avonden (fysiek en digitaal) plaats gevonden. Daar konden bewoners al schetsend hun input leveren, vooraf aan het ontwerptraject. Deze input bestond uit verschillende thema’s: parkeren, groen, ontsluiting, duurzaamheid, hittestress, wateroverlast en veiligheid. De Gemeente Amersfoort heeft een hoge ambitie met betrekking tot verduurzaming en vergroening van de stad en trekt dit ook graag door tot aan buurtniveau. Deze ambities worden momenteel uitgewerkt in een minimale variant en een maximale variant, waarbij de maximale variant meer ruimte geeft aan groen in plaats van parkeren.

9 juni aanstaande vindt een terugkoppelingssessie met de bewoners plaats, waarna door studioSK in samenwerking met de gemeente zal worden toegewerkt naar een schetsontwerp.