studioSK wint tender voor twee brugontwerpen in Utrecht

studioSK is als eerste geëindigd en geselecteerd bij de gunning voor het maken van het voorlopige ontwerp van twee bruggen in Utrecht aan de Kanonstraat en Damstraat aan het Lombokplein. Uit het juryrapport: ”De visie op de opdracht is volledig en overtuigend en geeft een grote mate van vertrouwen. De visie, die uitgaat van de lokale kwaliteit, is concreet en heeft oog voor aansluiting op de omgeving.”

Het Lombokplein wordt grootschalig geherstructureerd. In het plan wordt de Leidse Rijn doorgetrokken en weer zichtbaar in het straatbeeld. Er ontstaat een nieuw levendig, groen centrumgebied waar de twee nieuwe bruggen onderdeel van worden.

visie op de twee bruggen

Bij de Kanonstraatbrug stellen we voor om drie losse bruggen te ontwerpen in plaats van één grote. Op die manier minimaliseren we de benodigde constructie en minimaliseren we materiaalgebruik. Door vides te maken wordt er (dag)licht naar het onderliggende fietspad en het water getrokken wat de sociale veiligheid, beleving en biodiversiteit ten goede komt. De onderzijde van de brug wordt visueel attractief vormgegeven voor de passerende voetgangers, fietsers en in de toekomst (rondvaart)boten. De passanten onder de bruggen worden getrakteerd op een interessant schouwspel van licht, water en reflecties.

Op een plek met hoge dichtheid aan bebouwing als Utrecht is het extra belangrijk groen te integreren in het ontwerp en de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen. In ons voorstel wordt de groene kade doorgetrokken onder de bruggen in de vorm van een ecologische route. Door middel van een loopplank in de groenzone kunnen knaagdieren en salamanders gemakkelijk hun weg vinden onder het verkeer door. De landhoofden van de bruggen kunnen in huisvesting voor vleermuizen voorzien. Metselwerk wordt voorzien van insectenhotels voor verschillende insecten. In de zijkanten van de vides wordt ruimte voor groen opgenomen en worden vogelverblijfplaatsen toegevoegd. In de waterkerende constructie worden broedplaatsen voor vissen geïntegreerd.

Gemeente Utrecht schrijft: “De voorstellen zijn sterk. De referentiebeelden ondersteunen de visie goed, waarbij groen als ontwerpmiddel sterk is. De manier waarop het thema duurzaamheid is beschreven, wordt als meerwaarde gezien.”

Deze week hebben we kennis gemaakt met het projectteam van Gemeente Utrecht en zijn we vol enthousiasme gestart aan deze interessante opgave vlakbij ons bureau!

 

inclusief, circulair en duurzaam: ecologische kansen in de brugontwerpen