Transformatie reizigerstunnel station Deventer

studioSK heeft de reizigerstunnel van station Deventer getransformeerd, waarbij met respect voor de cultuurhistorie een kwaliteitsslag is gemaakt met een esthetisch prachtig resultaat. Het monumentale gebouw van Station Deventer is onderdeel van ‘De Collectie’ van cultuurhistorisch waardevolle stations van de Nederlandse Spoorwegen. Het totale gebouwenensemble bestaat uit een rijk palet aan historische materialen met zorgvuldige details.

Doel vanuit de opdracht van ProRail was om de toegankelijkheid van de reizigerstunnel van station Deventer te verbeteren en te laten voldoen aan de huidige eisen. Gladheid van het hellende vloergedeelte vormde een probleem en een geleidelijn voor slechtzienden ontbrak. Tegelijkertijd met deze functionele verbeteringen is in overleg met de gemeente een kwalitatief aspect toegevoegd t.a.v. ruimtelijke kwaliteit. De terrazzo-vloer van de tunneluitbreiding uit 1985 week sterk af van die van het oorspronkelijke station. We hebben dat deel nu ook getransformeerd naar het kleurpalet van de oorspronkelijke vloer, waarvan een deel nog bewaard is en opgenomen is in het nieuwe geheel. Ter plekke van de helling in de vloer zijn ook de leuningen aangepast aan de nieuwe helling. vanuit de monumentale status van het station hebben we deze leuning uitgevoerd in hout. Daarmee wordt aangesloten op de rest van het station.

Er is in overleg met de gemeente en Bureau Spoorbouwmeester extra aandacht besteed aan de uitwerking van de ontwerpvoorstellen. De waardestelling van Bureau Spoorbouwmeester vormde hierbij een basis.