Rijksbijdrage voor circulaire fietsenstalling station Dordrecht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een rijksbijdrage toegekend aan de ontwikkeling van een fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht. Dit werd vandaag bekend. Het bouwwerk combineert de functie van een fietsenstalling en stationsentree. Juist door deze combinatie draagt de stalling bij aan de verbetering van de vindbaarheid en uitstraling van het station. Het fietspaviljoen met stationsentree is een toonbeeld van circulaire ambitie. Alle stakeholders zijn zeer gemotiveerd om met dit project hun ambities in te vullen in de richting een circulaire economie en een duurzaam project te realiseren. De opzet van de stalling is o.a. energieneutraal en adaptief voor toekomstige ontwikkelingen. Het ontwerp is van architecten Iris van Huijstee en Paul van der Ree van studioSK.

Circulaire ambitie

Het ambitieniveau past bij de centrumlocatie en de circulaire ambities van de opdrachtgevers; de gemeente Dordrecht en ProRail. Het architectonisch vocabulaire van een luchtig, open paviljoen past perfect op de locatie van het park. In het glazen dak zijn zonnecellen opgenomen en het biedt daglicht en comfort aan reizigers. De expressieve houten dakspanten versterken de richting van het park naar de treinen en andersom. In samenhang met een opwaardering van de openbare ruimte van het park zal er een enorme kwaliteitssprong gerealiseerd worden. Straks is er sprake van een goed zichtbare, veilige en attractieve stalling en stationsentree.

Integrale visie

Het park en het stationsgebied zullen beide meer tot leven komen en veiliger worden. De stalling brengt mensen bij elkaar in een sociaal veilige omgeving en het gebouw werkt als aanjager van zijn omgeving. De fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht en biedt straks plaats aan ongeveer 2000 fietsen en 60 bromfietsen.  Het ontwerp van het gebouw is ontwikkeld vanuit één architectonische, integrale visie en is adaptief ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Start van de bouw is in 2021 voorzien en dan zal het project gereed zijn in 2022.

Lees hier het bericht op de website van Gemeente Dordrecht.