Ruimtelijke visie Dorpsrand Heteren

De Dorpsraad Heteren heeft studioSK / Movares benaderd om een ruimtelijke visie op te stellen voor ‘hun’ dorpsrand, met oog voor de lokale identiteit. Dorpsranden vormen de schakel tussen de kernen en het landelijk gebied daaromheen. Deze overgangen kunnen zo bijdragen aan de belevingswaarde van de randen en het omringend gebied. studioSK is op zoek gegaan naar de kenmerkende eigenschappen van de landschappelijke onderlegger, recente ontwikkelingen in de omgeving en bewonerswensen. Dit vormde de input voor de gezamenlijke visie.


Dorpsrand Heteren

Het landelijk gebied rondom Heteren kenmerkt zich als een polderlandschap met karakter, waar de ruimtelijke identiteit gedefinieerd wordt door openheid, groene kamers en de beroemde (fruit)boomgaarden. Met zicht op nieuwe woningbouwlocaties en vrijkomende gronden, zoals het vrijkomende NIOO-terrein, is het van belang deze ‘groene omlijsting gevuld met fruit’ te behouden en te versterken bij toekomstige ontwikkeling.

Samen met de Dorpsraad Heteren zijn er pijlers gekozen voor uitwerking en ruimtelijke vormgeving, en is een gedragen ruimtelijke visie ontstaan, passend bij de lokale dorpsidentiteit. In onze visie zijn er drie pijlers geselecteerd:

  • oog voor lokale groene elementen
  • strategisch geplaatste wooneilanden met doorzichten naar het achterliggend landschap
  • een open recreatief netwerk.