Simulaties en augmented reality nieuwe fietsenstalling station Bijlmer ArenA

Fietsenstallingen zijn een eigentijdse, actuele opgave. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer neemt toe en daarmee wordt ook een groter beroep gedaan op het voor- en natransport ter plekke van stations en knooppunten. Dit vraagt niet alleen om goede aansluitende netwerken maar ook om goede parkeergelegenheid voor de fiets.

De stallingen worden steeds groter waardoor de piek in de ochtend- en middagspits steeds een hogere druk legt op bijvoorbeeld de entree en trappen in een fietsenstalling. Het gaat inmiddels over grote aantallen en daarbij zijn de eenvoudige richtlijnen van vroeger geen garantie meer voor een optimaal functioneren. Steeds vaker worden simulaties en augmented reality door studioSK, Movares ingezet om opdrachtgevers inzicht te geven in het ontwerp en daadwerkelijk gebruik en de beleving van een fietsenstalling.

Zo ook bij het ontwerp van de stalling bij station Bijlmer ArenA. In dit ultiem duurzame project wordt een bestaande inpandige ruimte van het stationscomplex omgetoverd tot een stalling van circa 2000 fietsen. Dat er een dergelijke ruimte in het complex verborgen was is voor alle betrokken partijen een prettige verrassing. Inmiddels werkt projectarchitect Paul van der Ree aan het definitieve ontwerp ervan in opdracht van ProRail, gemeente en vervoerregio.

Zoals gezegd vormen simulaties een onderbouwing van de interne logistiek. De spits wordt gesimuleerd met voetgangers en fietsers en zo wordt inzichtelijk hoe het drukste moment op de dag eruit ziet. Om zichtbaar te maken aan onze opdrachtgevers of de verschillende onderdelen van de stalling voldoende capaciteit hebben om deze piek af te wikkelen, zetten wij tijdens het ontwerpproces 3D computersimulaties in. In een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces wordt hiermee zichtbaar of er knelpunten ontstaan, die daarna direct kunnen worden aangepast. Onderstaand filmpje is een weergave van een dergelijke simulatie voor Amsterdam Bijlmer ArenA.

Deze simulaties worden waar nodig gekoppeld aan het lokale verkeersmodel; een verkeerslicht in de buurt van de stalling heeft bijvoorbeeld veel invloed op de grootte van de stroom fietsen die tegelijk binnenkomt in de stalling. Die stroom dient snel te worden afgewikkeld, zodat er geen enorme wachtrijen en onveilige situaties ontstaan. Naast deze simulatie ontwikkelden we ook een applicatie voor de smartphone. Met deze applicatie kon men, wandelend door de nieuw beoogde stalling, alvast de nieuwe situatie bekijken. Het ontwerp kwam zo tot leven en gaf aan de ontwerpers en opdrachtgevers een goed inzicht over hoe de fietsenstalling er na realisatie uit zal zien.