Upgrading station Dordrecht Zuid

studioSK heeft in opdracht van Prorail en de Gemeente Dordrecht een schetsontwerp gemaakt voor een totale upgrade van station Dordrecht Zuid.

Station Dordrecht Zuid is een locatie die om een structurele verbetering vraagt om het te transformeren tot een prettig functionerend en oriënteerbaar station. Het station voldoet niet aan de huidige eisen. De perrons zijn bijvoorbeeld te hoog en het perron is niet rolstoeltoegankelijk. Deze toekomstige veranderingen bieden allerlei kansen om verdere verbeterslagen te maken. Met name in de openbare ruimte rondom het station worden veel kansen gezien. studioSK heeft bouwstenen ontwikkelt welke los van elkaar én over de lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk om het totaalplan gefaseerd uit te voeren. Binnen de oplossingsrichtingen is gekeken naar de overstaprelaties tussen fiets, auto, calamiteiten bus en ook naar de directe omgeving van het station zoals pleinruimtes en routes voor langzaamverkeer naar en tussen de omliggende woonwijken. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in en rondom Dordrecht is het belangrijk synergie te laten ontstaan tussen het station en de omgeving en op die manier een plek met potentie vorm te geven.

 

Verbinden van de fietsroute in de onderdoorgang met de snelfietsroute langs het spoor en het maaiveld
Impressie stationsentree aan de Spirea

Verschillende alternatieven en bouwstenen
basisstation aan de Piersonstraat
uitgebreid station met alle bouwstenen aan de Piersonstraat

basisstation aan de Spirea
uitgebreid station met alle bouwstenen aan de Spirea