‘landscape parking’ aan en nabij de dijken!

De Raad van de gemeente Medemblik laat zich 19 november informeren over de mogelijkheden voor buitendijks parkeren. studioSK ontwikkelde voorstellen voor parkeerterreinen die zorgvuldig ingepast zijn in het dijkenlandschap van Medemblik.

Landscape parking is de term voor parkeren in landschappelijke context waarin recreatief gebruik wordt gemixt met autoparkeren. studioSK heeft in afstemming met de Provincie Noord Holland en het Hoogheemraadschap Noord Hollands kwartier lange termijn plannen ontwikkeld, waarin doelstellingen voor de regio kunnen worden gecombineerd. Recreatief gebruik van het (deels historische) landschap en dijkversterking / ophoging zijn relevante thema’s die in de plannen zijn verwerkt.

In de stad Medemblik en vooral in het centrum er van is een gebrek aan parkeerruimte voor de eigen bevolking maar ook voor de vele toeristen die het stadje aan het IJsselmeer komen bezoeken. Om deze stroom toeristen die met eigen vervoer of met bussen Medemblik bezoeken op te kunnen vangen moet de hoeveelheid parkeerplaatsen worden uitgebreid. De gemeente Medemblik heeft studioSK opdracht gegeven om oplossingen aan te dragen hoe dit het beste kan worden opgelost.

studioSK heeft diverse opties in beeld gebracht, variërend in kosten, met parkeren in de polder, parkeren achter de dijk maar ook een variant met sloop van de aanbouw van het stadhuis om daar parkeerplaatsen te creëren.