Computational Design in ‘Cement’

Werkgroep Computational Design heeft een boeiend artikel geschreven voor het themanummer ‘Parametrisch Ontwerpen’  van cement. Het stuk heet ‘Samenwerking door digitale ontwerpmethoden; Ontwerpers en ingenieurs aan tafel met makers’ en beschrijft een aantal project waar de werkgroep mee bezig is.

Door digitaal ontwerpen en engineeren met makers en opdrachtgevers wordt de hele (life-cycle) keten, eventueel tot en met onderhoud, gefaciliteerd.

Het artikel is hier te lezen.