Ruimtelijke Kwaliteit Centraal

27 september j.l. organiseerde Rijkswaterstaat de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht in het LEF Future Centre van Westraven. Vier deelnemers van studioSK & Movares waren aanwezig op de dag.

Marktpartijen, kennisinstellingen, (mede-)opdrachtgevers en vakgenoten wisselden kennis en ervaringen uit. Centraal stond het thema van integraal ontwerpen en de bevordering van ruimtelijke kwaliteit in Nederland. Dat werd duidelijk in een spel waarbij iedereen participeerde vanuit een eigen rol als stakeholder van een ontwerpopgave.

De dag werd afgesloten met nominaties van voorbeeldprojecten en uitreiking van de prijzen voor Ruimtelijke Kwaliteit.