Primeur met 3D geprinte Vistrap

 

Nederland krijgt z’n eerste 3D kunststof geprinte vispassage naar ontwerp van studioSK/Movares. Het ontwerp is via Computational Design door simulatiesoftware tot stand gekomen. Parameters waren: het geprogrammeerd gedrag van vissen, de waterstroming en printbaarheid.

Movares, 3D Robotprinting en Fishflow innovations verzorgen de hele keten van ontwerp, engineering tot en met plaatsing. Afgelopen week is het contract voor de eerste vispassages met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden getekend.

Dit is de primeur, maar er zullen er meer volgen. Door Europese regelgeving moeten immers veel vispassages gerealiseerd worden om vissen een passage te bieden bij barrières waarmee we in ons land de waterstand reguleren. Ze dragen voor een belangrijk deel bij aan de biodiversiteit.

We hebben de waterstroom in de vispassage in een hydrologisch model gestopt en konden het ontwerp zo aanpassen dat er een optimaal stromingsprofiel ontstaat. Tegelijk is berekend hoeveel water door de stuw stroomt, want de stuw of sluis staat niet voor niets in de watergang. Er mag niet te veel water door de vispassage stromen. Daarnaast zijn ook de vissen gemodelleerd. We kunnen het ontwerp nu optimaliseren voor de vissoort die we graag de passage zien passeren.

De modelleringssoftware hoeft zich niets aan te trekken van de maakbaarheid van het uiteindelijke ontwerp en dat is waar 3D-printen zijn nut bewijst met een volledige vormvrijheid als resultaat. Wij hebben de vispassage modulair opgebouwd, vertelt Dijkers. De delen zijn gemakkelijk te vervangen zonder de hele vispassage te hoeven slopen. Zo kan de vispassage eenvoudig worden geoptimaliseerd op eventuele nieuwe omstandigheden.