3000 nieuwe fietsplekken in Amersfoort!

Afgelopen week onthulde architect Paul van der Ree de voorlopige plannen voor een nieuwe stalling aan de buitenwereld op een informatieavond die door de gemeente was georganiseerd voor het publiek.

Het betreft een ondergrondse fietsparkeergarage voor 3000 fietsen onder het stationsplein. Hierdoor wordt het stationsplein helemaal vrijgespeeld voor een groene herinrichting. De opdracht daarvoor loopt nu op het moment. De vertegenwoordiger van de Fietsersbond was helemaal content met het nieuwe plan, waar ‘niets op aan te merken’ is.

Het nieuwe stallingsvolume wordt verbonden met de bestaande stallingen onder de kantoren en vormt er uiteindelijk één geheel mee. In totaal zijn er straks daardoor ruim 5000 plekken in de stalling aan de centrumzijde. De hoofdentree komt wel bij het nieuwe deel, maar ook de entree aan de kant van het spoor blijft gehandhaafd. Ook de nieuwe entree kan je straks fietsend bereiken. Als het aan de gemeente ligt komt er een kruisingsvrije en veilige passage onder de huidige verkeersweg. Het interieur is sfeervol en specifiek ontwikkeld voor Amersfoort; het gebruik van blank hout vormt daarin een rode draad.