Haalbaarheidsstudie recreatieve brug Limburg NL – B

Met een variantenstudie is de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe langzaamverkeersbrug over de Maas, tussen Stein (NL) en Maasmechelen (B). Doel is een optimale recreatieve verbinding tussen de beide Limburgen dat tegelijk een fysiek als symbolisch landmark vormt.

De voorkeurslocatie is gekozen op basis van een integrale afweging tussen de factoren: maatschappelijke meerwaarde, techniek, vormgeving en kosten.

Het drietal varianten voor vormgeving geeft inzicht in de aspecten van landschappelijke inpassing, uitstraling, ambitieniveau en bijbehorende kosten.

Naar aanleiding van de studie blijkt al snel dat de daadwerkelijke opgave verder reikt dan alleen het realiseren van een brug. Om voldoende meerwaarde en financiƫle middelen te genereren is een bredere gebiedsontwikkeling nodig is tussen de Duitse grens en het Kolenspoor in Maasmechelen, waarin de brug een belangrijke schakel in de totale verbinding vormt. Met deze haalbaarheidsstudie krijgen de gemeentes handvatten om de eerste stappen in die bredere ontwikkeling te zetten.