Transformatie station RAI

Bij station Amsterdam RAI vindt een integrale transformatie en uitbreiding van het OV-knooppunt plaats. Conform het inmiddels gerealiseerde deel (in het kader van OV SAAL) zal het station nu ook verder uitgebreid worden met een transparante stationshal voor metro en trein.

De kwaliteitssprong wordt ook doorgezet met een uitbreiding van de bewaakte fietsenstalling in de vorm van een glazen serre. Het totaal zal gerealiseerd worden conform het masterplan dat ontwikkeld is door projectarchitect Paul van der Ree van studioSK, Movares.

Zo wordt in het hele stationsgebied een kwaliteitssprong gemaakt. Het station zal letterlijk en figuurlijk aan uitstraling winnen doordat overal transparante gevels komen. Het eindresultaat: een ‘Urban Lounge’ met een receptiefunctie voor grote aantallen reizigers, zowel locaal, nationaal (evenementen in de RAI)  als internationaal (relatie Schiphol en hotels). De ambitie van het knooppunt krijgt zo de uitstraling die aansluit bij de ambitie van OV-knopen aan de zuidkant van Amsterdam.

Movares heeft het bestek gemaakt in opdracht van MET E&B in samenwerking met ProRail en de gemeente Amsterdam. Inschatting is dat er dit jaar al gestart kan worden met de uitvoering.