Steunpunt gladheidsbestrijding Delfgauw

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft advies- en ingenieursbureau Movares het wegensteunpunten in Delfgauw ontworpen. Vanuit dit steunpunt zal de gladheidsbestrijding en incidentmanagement van de omliggende A-wegen, de provinciale wegen en gemeentelijke wegen worden uitgevoerd. studioSK tekende voor het architectonisch ontwerp, dat zodanig aansluit bij de visie van opdrachtgever Rijkswaterstaat dat dit logistiek en architectonische ontwerp model heeft gestaan voor de toekomstige steunpunten. Aannemerscombinatie Peek Bouw & Infra/ Van Norel bouwgroep zal na Houten, Baarn en Nijmegen ook dit steunpunt gaan bouwen.

Zicht vanuit het oosten

De centrale ligging van het steunpunt structureert het logistieke proces op een natuurlijke manier. Aan de hand van een simulatie van het werkproces, die samen met de directe Rijkswaterstaat-gebruikers is ontwikkeld, is de logistiek van de zoutloods optimaal ontworpen. Het kernproces verloopt efficiënt en veilig, mede doordat er geen kruisende verkeersbewegingen zijn. Bij de inpassing van de zoutloods is aansluiting gezocht met de ritmiek en de ordening van het bouwwerk en tegelijkertijd een verbinding gelegd met de specifieke omgevingskarakteristieken.

Zicht op tussenstraat

Duurzaam gebouw
Het ontwerp van het steunpunt is via zgn. ‘agile’ methodiek tot stand gekomen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de werkomstandigheden en de materialisatie vanwege het bijzondere zoute klimaat. Tijdens het agile ontwerpproces zaten bouwkundige, installateur, constructeur en architect in een ontwerpatelier met alle beschikbare faciliteiten, waardoor een optimaal ontwerp binnen budget is ontstaan. Deze ontwerpmethode, in combinatie met het materiaalgebruik, zorgt voor een modulair ontwerp en een bijna energie-neutraal gebouw (BENG). Het modulaire ontwerp versterkt het industrieel bouwen waarbij het gehele gebouw geprefabriceerd kan worden, waardoor minder handelingen op locatie nodig zijn.

Zicht vanuit het westen

Duurzaam gebouw
Het ontwerp is via zgn. ‘agile’ methodiek tot stand gekomen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de werkomstandigheden en de materialisatie vanwege het bijzondere zoute klimaat. Tijdens het agile ontwerpproces zaten bouwkundige, installateur, constructeur en architect in een ontwerpatelier met alle beschikbare faciliteiten, waardoor een optimaal ontwerp binnen budget is ontstaan. Deze ontwerpmethode, in combinatie met het materiaalgebruik, zorgt voor een modulair ontwerp en een bijna energie-neutraal gebouw (BENG). Het modulaire ontwerp versterkt het industrieel bouwen waarbij het gehele gebouw geprefabriceerd kan worden, waardoor minder handelingen op locatie nodig zijn.

Herkenbaar

Rijkswaterstaat heeft de ambitie zichtbaar te zijn in de regio. Een uniforme uitstraling van de steunpunten draagt bij aan de herkenbaarheid van Rijkswaterstaat voor bewoners en passanten. Vanuit deze gedachte heeft een multidisciplinair team van Movares met behulp van 3D/BIM de zoutloods in Delfgauw ontworpen, met nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever Rijkswaterstaat en de stakeholders gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Meer info:

Tjerk van de Lune, architect
tjerk.vd.lune@studiosk.nl