Gedeelde eerste plaats tender Amsterdam Centraal

De combinatie van Civic architects, studioSK & RAB heeft een gedeelde eerste plaats behaald bij de Prorail-tender voor Amsterdam Centraal PHS-Oosttunnel. Het team behaalde in de aanbesteding hetzelfde aantal punten als het team Zwarts Jansma, Braaksma & Roos. Deze laatste combinatie kreeg na loting de opdracht toegewezen.

Zicht vanuit Cuypersgebouw naar nieuwe Oosttunnel

 Amsterdam Centraal is het drukstbezochte Rijksmonument van Nederland. Elke dag stappen hier ongeveer 180.000 mensen in- en uit en dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail vergroot de capaciteit van het station met een nieuwe reizigerstunnel en bredere perrons.

Zicht op transitiezone

Het plan van Civic, studioSK & RAB realiseert de projectdoelstellingen van ProRail, maar doet meer: het verheldert de structuur van het hele station. De beoordelingscommissie waardeerde de wijze waarop de visie de reiziger helpt zich snel en prettig te oriënteren en het monument weer beter tot haar recht laat komen.

Zicht vanuit de nieuwe oosttunnel naar perronopgang

Het plan bouwt voort op de kracht van het monument. Kern van het ontwerp is de zgn. transitiezone, die ontstaat door de historische, onderbenutte logistieke gang aan de achterzijde van het Cuypersgebouw nieuw leven in te blazen. De nieuwe transitiezone markeert de overgang tussen het Cuypersgebouw en de reizigerstunnels aan de oost- en westzijde en maakt de reizigerstunnels beter herkenbaar. De middentunnel blijft direct gekoppeld aan de Cuypershal, waardoor de historische hiërarchie tussen de tunnels wordt hersteld. De transitiezone ontlast het te drukke Cuypersgebouw zodat dit weer zijn rol als royale reizigersontvangsthal kan vervullen.

Zicht vanuit de nieuwe Oosttunnel

Het plan scoorde maximaal op flexibiliteit en duurzaamheid: De transitiezone is een toekomstvast idee. Het (inter)nationale treinverkeer blijft groeien, de transitiezone kan meebewegen: er kunnen nieuwe tunnels aan worden gekoppeld en nieuwe entrees.

Zicht vanuit het spoorniveau met vrij zicht op de Perstrap

De nieuwe reizigerstunnel is vormgegeven als reizigersinterieur met ingetogen vloeren, plafonds en puien. Rondom de perronopgangen zijn royale lichthoven ontworpen. De reiziger loopt van lichthof naar lichthof en kan zo op een natuurlijke manier zijn weg vinden.

Zicht vanuit het spoorniveau met vrij zicht op de Perstrap

Het plan van Civic, studioSK & RAB maakt het station niet alleen kwalitatief beter, het vereenvoudigt ook de installatiestructuur, vergroot het aantal faseringsopties en is tegelijkertijd veel goedkoper dan het referentieontwerp dat de basis vormde voor de tender.

Strategisch structuurplan – referentieontwerp ProRail (input tender)

ProRail selecteerde via een Europese aanbesteding 5 architecten. De jury waardeerde de visie van Civic, studioSK & RAB zeer hoog. Het team haalde echter dezelfde totaalscore (visie, procesaanpak, duurzaamheid en prijs) als het team Zwarts Jansma en Braaksma & Roos. Via loting werd de opdracht uiteindelijk verstrekt aan deze laatste combinatie.

Strategisch structuurplan – nieuw voorstel transitiezone

Facts & Figures

Opdrachtgever:                                                   ProRail
Architect                                                               Civic Architects & studioSK
Adviseur monumenten                                       RAB restauratie advies en begeleiding
Visualisaties:                                                         Civic Architects & Zwartlicht

Strategisch structuurplan – nieuw voorstel-toekomstige uitbreidbaarheid
Principe – directe oriëntatie IJ en Cuypersgebouw
Principe – transitiezone tunnels en IJhal-Cuypersgebouw
Principe – herkenbare opgangen
Principe – lichthoven als architectonische accenten
Plattegrond referentieontwerp ProRail (input tender)
Plattegrond transitiezone
Plattegrond nieuwe structuur station