Innovaties Fietsparkeren

De aandacht voor de fiets blijft onverminderd groot. Nauwelijks is de Velo-City manifestatie achter de rug of we mochten onze visie geven op innovaties bij fietsparkeren bij de meeting van het CROW-Fietsberaad. Kennisdelen op het vlak van de meest recente ontwikkelingen en vooruitkijken, daaruit bestond de meeting, waarbij Simone Jorink en architect Paul van der Ree aanwezig waren. Vanuit studioSK ontwerpen en participeren zij bij innovaties; Movares heeft zelfs een eigen innovatie-studio. Het innovatie-team fietsparkeren heeft de opdracht een samenhangend programma voor onderzoek en experimenten op te stellen, dat bijdraagt aan het efficiënter benutten van stallingen. Bij de bijeenkomst ontmoeten decentrale overheden, ProRail en NS ook marktpartijen. De middag werd afgesloten met  een korte excursie langs een aantal innovaties, bij een drietal projecten in Amsterdam waarbij studioSK betrokken is bij het ontwerp ervan.

Het innovatieTEAM fietsparkeren is opgesteld in het kader van het bestuursakkoord Fietsparkeren bij Stations, dat in december is getekend door alle betrokken partijen. Het team heeft de opdracht een samenhangend programma voor onderzoek en experimenten op te stellen, dat bijdraagt aan het efficiënter benutten van zowel gemeentelijke als stations-stallingen.

Kansen zijn veelal samen te vatten onder de thema’s ‘Fietsen moeten Fietsen’ & ‘van Bezit naar Gebruik’:

 • flexibilisering & dubbel grondgebruik (fietsparkeren & autoparkeren)
 • integrale aanpak bij gemeentes door opheffen scheiding apart auto- & fiets-denken
 • inchecken efficiënter (decentraal) : minder kosten en ruimtebeslag
 • doorpakken op digitalisering & deelfietssystemen (fiets & chip)
 • fietsen en route verwijzen naar vrije plaatsen in specifieke stallingen
 • fiets opnemen in OV9292-app
 • (te) lang stallen voorkomen door bijvoorbeeld 200x gratis stallen i.p.v. 1ste 24 uur
 • toestaan kortparkeren op (lege) OV-fietsplekken
 • differentiëren tariefstelling OV-fiets (in weekend wel winkelpubliek, geen studenten)
 • buiten de spits fiets gratis mee in de trein (en dat faciliteren)
 • differentiëren in prijs & type stallingen (+ combi met aanvullend programma)
 • opleidingstraject handhavers t.b.v. efficiëntie handhaving kleine gemeentes

Paul van der Ree geeft uitleg in de Mahlerplein stalling

Tijdens de excursie naar de stalling Mahlerplein, Zuidplein en station RAI toonde de gemeente Amsterdam het resultaat van marktverkenning naar een nieuwe toegangscontrole-systeem. Bij de stalling van station Amsterdam RAI functioneert nu een pilot, vergelijkbaar met het inchecksysteem van de NS. Bij de ‘BikeLane’ je kan niet alleen inchecken met je OV-chipkaart of een chip, maar ook (contactloos) registreren en betalen met je bankpas. Het fietsgebouw bij RAI zal volgend jaar getransformeerd en uitgebreid worden naar ontwerp van projectarchitect Paul van der Ree, die ook de hoogwaardige ondergrondse fietsparking Mahlerplein ontwierp.

Ontwerp fietsgebouw Amsterdam RAI, studioSK