Ruimtelijke Typologie Fietsparkeren

De ontwerpers van studioSK / Movares hebben in de afgelopen tien jaar ervaring opgedaan en onderzoek gedaan naar verschillende typologieën van fietsparkeren. Dit onderzoek vindt plaats terwijl tegelijkertijd ontworpen wordt aan concrete stallingslocaties in de Nederlandse context. Het onderzoek is het resultaat van jaren veldwerk met tientallen gerealiseerde projecten als ‘proof of the pudding’. Er zijn tot nu toe een achttal typen onderscheiden, die ook allemaal uitgetest zijn in de praktijk. Iedere opgave wordt vanuit dit instrumentarium ontwikkeld en waar mogelijk wordt een nieuw type toegevoegd.

  • Fietsvilla paviljoen in het groen
  • Fietspaleis zelfstandig bouwvolume in stedelijke context
  • Fietsflat gestapeld, in gebieden met hoge dichtheid
  • Fietshotel of combi-stalling geïntegreerd in een gebouw /combi met andere functies, zoals winkelcentrum, commerciële functies, zorg/ziekenhuis of P-garage
  • Fietstransferium geïntegreerd in (OV-)knooppunt met meer modaliteiten (station)
  • Trainspotting gesitueerd boven de sporen van trein of tram
  • Landschapstalling geïntegreerd met een plein of in een landschap
  • Ondergrondse stalling geïntegreerd onder maaiveld, plein of water

 Integrale visie

Fietsparkeren is een veelomvattend thema, dat vraagt om een integrale aanpak. Hoogwaardige fietsparkeer-oplossingen zijn te kostbaar om los te zien van een integraal stedelijk of zelfs regionaal fietsbeleid. Voor elk type stalling ligt de focus op een goede stedebouwkundige inpassing en koppeling aan het fietsnetwerk als vertrekpunt bij het organiseren van elke opgave. De typologische studie biedt de mogelijkheden om in te spelen op elke context en beschikbare budgetten. Er zijn altijd meerdere opties waar uit gekozen kan worden. Daarbij wordt de opgave afgestemd op de ruimtelijke functies, die samen de stad optimaal laat functioneren. De ontwerpers van studioSK ontwikkelen voor iedere locatie een integrale visie met toekomstvaste oplossingen, waarbij een logistieke en heldere opzet ten aanzien van functionaliteit altijd gepaard gaat met comfort, sociale veiligheid en publiekskwaliteit. Fietsparkeren anno nu is  uitnodigend, gemakkelijk te vinden en makkelijk te gebruiken, zo dicht mogelijk bij ons doel.

 

Voorbeelden

Een aantal recente illustratieve projecten zijn de verdiepte Mahlerplein stalling aan de Amsterdamse Zuidas, het Fietstransferium in fietsstad Houten en de Fietsflat in Hengelo.

Voor meer informatie over stallingen ontworpen door studioSK: https://studiosk.nl/type/parkeren-stallen/