Pitch Smart Cycling Futures

Deze week hield Peter Heideman van studioSK een pitch op de meeting over innovaties en vernieuwing op fietsgebied in Utrecht. Thematisch werden de voorgestelde ideeën gekoppeld en getoetst op toepasbaarheid aan 3 deelgebieden: het 2e fase stationsgebied (HUQ), de Merwedekanaalzone en het gebied van Science Campus de Uithof. De ruimtelijke regisseurs van deze deelgebieden waren alle drie aanwezig naast Herbert Tiemens, Christien Rodenburg en Annelies den Braber, van provincie en gemeente Utrecht. Belangstelling had het thema bij de ruimtelijke gebiedsregiseur Marcel Jansen van de Merwedekanaal-zone en Martine Sluiter van de Uithof.

studioSK presenteerde de Comfortstalling, een integraal ontwikkeld stallingsconcept voor fiets hotspots. Modulair en integraal ontwikkeld tussen Movares en Sorba kan de stalling locaal uitgebreid worden met extra voorzieningen. Die leveren een meerwaarde op voor de fietshub zelf, maar ook voor de directe omgeving. Combinaties zijn mogelijk met o.a. een fietsreparatieplek, een kiosk, horeca of winkelvoorziening of bijvoorbeeld een verblijf voor buschauffeurs of uitleenplaats voor deelfietsen. Juist in combinatie heb je ook een positief effect op de sociale veiligheid – ook als er geen vaste beheerder kan zijn voor de stalling.

Ontwerp, engineering en beheer zijn in één hand te realiseren. De kracht ligt in het denken vanuit een netwerk. De stalling kan snel en goedkoop gerealiseerd worden – ook vrijwel zonder fundering en het uiterlijk is per locatie aanpasbaar. Ook is door de modulaire opzet een snelle assemblage en demontage mogelijk; de stalling is aanpasbaar en verplaatsbaar. Door deze slimme opzet levert het ontwerp een bijdrage een de circulaire economie en de gezonde stad.

Zie ook: http://smartcyclingfutures.nl

pitch-comfort-stalling_movares-sorba-studiosk-1

pitch-comfort-stalling_movares-sorba-studiosk-3

pitch-comfort-stalling_movares-sorba-peter-heideman-studiosk