Fietsparkeren interessante business!

Het thema bleek tijdens het netwerkevent van PNNL (Parkeer netwerk NL) een inspirerende eyeopener voor autoparkeerbranche. Paul van der Ree van studioSK signaleerde actuele en toekomstige trends met o.a. cross-overs van auto en fiets. Collega Peter Keurntjes van Movares toonde met een quick scan als businesscase aan dat investeren ook voor private partijen zakelijk gezien interessant en attractief kan zijn

Andere gastsprekers waren Rob van der Bijl (Fietscommunity 2.0) en Auke Adema (Gemeente Amsterdam). Het afsluitende bezoek aan de fietsparking Gustav Mahlerplein illustreerde het state of the art kwaliteitsniveau. Veel gemeentes zien zichzelf nu geplaatst voor een nieuwe opgave. PNNL is een netwerkorganisatie en kennisnetwerk op het gebied van autoparkeren en autoparkeergarages, die de markt van het fietsparkeren wil verkennen.

pnnl-fietsparkeergarage-mahlerplein-studiosk-paul-van-der-ree

Met als motivatie een leefbare stad met prettige en comfortabele openbare ruimtes en pleinen zijn investeringen in gebouwde stallingen legitiem en ook onvermijdelijk. Dat kan inpandig in getransformeerd vastgoed of ondergronds onder openbare ruimte en pleinen. Anders dan bij de knooppunten van openbaar vervoer, waar het rijk de afgelopen jaren fors in heeft geïnvesteerd zijn wordt de urgentie nu ook zichtbaar op de andere hotspots in vrijwel alle middelgrote steden. De grote steden zetten hierbij ook nu al de toon met grootscheepse investeringen.

pnnl-fietsparkeergarage-mahlerplein-studiosk-paul-van-der-ree