studioSK werkt aan megafietsenstalling onder het IJ!

Amsterdam ontwerpt en bouwt aan meerdere megafietsstallingen. Achter het Centraal Station is de gemeente nu ook van plan een megastalling te bouwen onder de nieuwe boulevard langs het IJ. studioSK levert advies ten aanzien van beeldkwaliteitsplan (de eisen aan het comfort, de architectuur en de inpassing van de stalling), installaties en brandveiligheid.   Deze stalling voor 4000 fietsen krijgt twee volwaardige entrees die aansluit op de oost-west fietsroute achter het station. Voor de stalling wordt nog een keerconstructie voor de scheepvaart ontworpen, waarop de boulevard is gelegen. studiSK werkt samen met Ingenieursbureau Amsterdam en de afdeling Ruimte & Duurzaamheid aan een referentieontwerp en het contract voor de aan te besteden aannemer. Het contract dient voor de zomervakantie gereed te zijn.

fietsenstalling-ij-zijde-3d-basis-var-2-dd-20-09-2016