studioSK maakt beeldkwaliteitsplan voor onderwaterfietsenstalling havenfront station Amsterdam Centraal

studioSK heeft een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor een grote fietsenstalling onder het water aan de centrumkant van station Amsterdam Centraal. Het gaat om een onderwaterstalling voor 7000 fietsen, op 9 meter diepte gelegen onder het water en de rondvaartboten tussen het stationseiland en de Prins Hendrikkade.

De ruimtelijke inpassing van de stalling hangt nauw samen met de herinrichting van de openbare ruimte aan de centrumzijde van het stationsgebied, genaamd De Entree. Deze plannen gaan uit van meer water tussen het stationseiland en het centrum en meer ruimte voor de voetgangers en fietsers. De ondergrondse stalling komt hieraan ruimschoots tegemoet, door het slim combineren van programmadelen voor de rondvaartboten met de fietsenstalling en de plaatsing onder kades en water is gezorgd voor een maximaal wateroppervlak en minimale bebouwing op het maaiveld.

fietsparkeergarage Prins Hendrikplantsoen Movares
Zicht op entree fietsenstalling met op de achtergrond kruispunt Martelaarsgracht. Visualisatie: gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid

In het beeldkwaliteitsplan is de nadruk gelegd op het aantrekkelijk en publieksvriendelijk maken van de diepe ondergrondse stalling . Om in de zee van fietsen het overzicht te behouden is er een brede diagonale hoofdroute tussen de ingang en de doorkoppeling naar de metrohal gecreƫerd. Het begin- en eindpunt van de diagonaal zijn zo veel mogelijk van daglicht voorzien. Ten aanzien van de kleurstelling en materialisering is de metafoor van de oester gezocht: ruige donkere vormen aan de buitenzijde, denk bijvoorbeeld aan doorlopende basalt kadewanden, en al afdalend naar het negen meter lager gelegen stallingsniveau overgaand naar steeds lichtere en glanzender, maar ook kleurrijker materialen.

fietsenstalling-amsterdam-centraal-architect-wienke-scheltens-studiosk-movares
Bovenaanzicht Visualisatie: gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid

Het beeldkwaliteitsplan is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. De gemeente hecht hier grote waarde aan, de eis aan de aannemer is dat de beeldkwaliteit niet lager mag scoren dan een 9.

Naast het beeldkwaliteitsplan heeft studioSK/Movares de gemeente ook geadviseerd op het gebied van de fietsverkeersafwikkeling rondom de stalling. Door middel van simulatiemodellen is gekeken naar de intensiteit en logistieke stromen in relatie tot de entree van de stalling. Architect Wineke Scheltens tekende voor het beeldkwaliteitsplan, Nienke van de Lune heeft het projectmanagement verzorgt en Martin Wink heeft de fietssimulaties uitgevoerd.