Fietscommunity – Cycling Cities

Negen november organiseerde de  Fietscommunity in samenwerking met CROW-fietsberaad een bijeenkomst aan het Pieterskerkhof in Utrecht. Paul van der Ree en Simone Jorink van studioSK, Movares, beide actief lid van het platform Fietscommunity, waren aanwezig en leverden een bijdrage aan de nieuwe website. Rob van de Bijl presenteert als start de site. Nieuw zijn een drietal Projecten, die bijdragen aan de praktijkrelevantie van fietsonderzoek in ons land. De studie van studioSK naar verschillende typologieën van fietsenstallingen is direct concreet toepasbaar voor praktijksituaties  – zie http://www.fietscommunity.nl/projecten/fietsparkeren

fietscommunity-gemeente-utrecht-studiosk

De bijeenkomsten gaan over het fietsbeleid van verschillende Europese steden; wat zijn nou succesfactoren en wat kunnen we leren van andere (buitenslandse) steden? Op de bijeenkomst presenteerden verschillende steden hun visie over de toekomst van de stad en de rol van de fiets hierin.

Dat de wet van de remmende voorsprong daarbij soms tot verrassende resultaten kan leiden, leert bijvoorbeeld de geschiedenis van ‘autostad’ Eindhoven. Dit werd geïllustreerd door Bas Braakman van de gemeente Eindhoven, met een mooi pleidooi voor een integrale benadering met de focus op de gezonde stad. Andere sprekers en talkshow-host waren Jan Klinkenberg en Annelies den Braber, ‎programma manager fiets bij Gemeente Utrecht. Op de bijeenkomst werd bovendien de recente publicatie van het boek ‘Cycling Cities – The European Experience’ gepresenteerd en in het zonnetje gezet.