Nieuw station Utrecht Vaartsche Rijn

Levendig stuk stad met tram en trein op het dak

 

Aan de rand van de historische binnenstad, aan het eind van de Oude Gracht – vlakbij het Museumkwartier – wordt een nieuw station geopend. Deze week, op 23 augustus wordt het deel van het station voor treinreizigers geopend. Over een jaar, in 2018 zal ook de tram van de gloednieuwe Uithoflijn gaan rijden en halteren en is dus ook overstappen mogelijk. Centraal in de stedelijke vernieuwing ligt het station zelf, prachtig gesitueerd boven het water van de Vaartsche Rijn, zo’n zes meter boven straat niveau. Daaronder komt de stad tot leven in een uniek ontwerp, waarin parkeren van auto en fietsen beide naast elkaar zijn ondergebracht. Intensief ruimtegebruik van schaarse centrumgrond geeft het project een duurzaam karakter. Het resultaat: een levendig stuk stad met een tram en trein op het dak.

station-vaartsche-rijn-utrecht-studiosk-nieuws 1

station-vaartsche-rijn-utrecht-studiosk-nieuws 2

Opdrachtgever voor het treinstation is ProRail, terwijl de gemeente Utrecht opdrachtgever is voor de Uithoflijn. Het ontwerp van het station is ontwikkeld vanuit één architectonische, integrale visie en met een ambitieniveau dat past bij de centrumlocatie. Utrecht Vaartsche Rijn is het zevende en laatste station dat open gaat van het project Randstadspoor: een uitgebreid spoornet met meer sporen, en nieuwe en comfortabele stations in de regio Utrecht. Alle zeven stations zijn door studioSK in één vormgevingsvisie gerealiseerd zodat alle stations als onderdeel ven een serie herkenbaar zijn.

Ruimtelijke kwaliteit & stedelijk programma

Levendigheid en ruimtelijke kwaliteit is aan het ontstaan, door realisatie van zo’n 8000 vierkante meter programma op maaiveld – binnen de contour van de nieuwe stedelijke bouwblokken van het nieuwe stationsgebied. Over een lengte van een kleine kilometer is er binnen deze contour gerealiseerd: een parkeergarage voor 200 auto’s, twee fietsenstallingen, winkels, bewonersruimten en ruime kruisende wegen tussen de wijken. En dat alles achter dezelfde gevel van dit bijzonder Gesammtkunstwerk, uitgevoerd in baksteen, een materiaal dat perfect aansluit op de omgeving. Een bijzondere uitdaging vormde daarbij de inpassing van het project in de woonstraten en de aangrenzende begraafplaats.

station-vaartsche-rijn-utrecht-studiosk-nieuws 4

Poort tot de stad

Er is voor de compositie van de gevels door de architect een ‘bouwdoos’ met een beperkt assortiment van elementen ontwikkeld. Een serie van vijf poorten functioneert als stedebouwkundige entree tussen de buitenwijken en de historische binnenstad. Zo wordt het station gemarkeerd, met perronopgangen ter plekke van de poorten.

Speciaal voor de betonkaders in de passages onder het spoor door heeft kunstenaar Frans Hofmeester fotopanelen gemaakt met als thema ‘mens en natuur’. Net als het gebouwde project de buurten verbindt, heeft hij op deze manier de mensen uit de buurt samen gebracht en het gevoel van betrokkenheid en community versterkt.