nieuwe website studioSK gelanceerd

Sander Eijgenraam, de CEO van Movares, lanceerde zojuist de nieuwe website van studioSK. studioSK heeft zich in 12½ jaar tijd ontwikkeld tot een uniek ontwerpbureau voor ruimtelijk ontwerp. Het is een unieke combinatie van ervaren ontwerpers en jonge talenten in een creatieve werksfeer. De architecten realiseren integrale ontwerpen waarbij creativiteit en techniek geïntegreerd worden. In de ontwerpen focust studioSK op publiekskwaliteit, een zorgvuldige inpassing in stad of landschap, aandacht voor de architectonische uitstraling en samenhang op alle schaalniveaus. Op 7 maart is de nieuwe website gelanceerd, ontworpen door Hoverkraft. Het verfrissende logo verbeeldt het imago van studioSK: open, benaderbaar en creatief.


Sander Eijgenraam Jack Weener Tjerk van de Lune website studiosk movares

Transformaties
Actueel zijn de transformatieprojecten; veel gebouwen en civiele kunstwerken zijn toe aan een transformatie of een update. Levensduurverlenging is vaak een belangrijk doel van deze transformatieopgaven. De architecten van studioSK koesteren historische bouwwerken en geven deze een nieuw leven en een nieuwe betekenis.

Publieksgebouwen
Met name waar transfer en efficiënte publieksstromen gecombineerd worden met verblijfskwaliteit en sociale veiligheid ziet studioSK de focus van haar opgaven. In de publieksgebouwen van studioSK staat de mens centraal. We realiseren onze architectuur op basis van comfort, veiligheid,  herkenbaarheid en uitstraling. De genius loci vormt de basis om te komen tot een karakteristieke en integrale vormgeving. Recente projecten zoals…. illustreren hoe onze architectuur een katalysator is voor stedelijke kwaliteit en vitaliteit. Van publieksgebouwen tot parkeervoorzieningen, scholen en stationsprojecten, studioSK heeft alle benodigde kennis en creativiteit in huis.

Co-creatie en duurzaamheid
studioSK heeft ruime ervaring met innovatieve contractvormen, het werken in bouwteams en samenwerking met aannemers. Co-creatie vindt plaats samen met opdrachtgevers en een netwerk van andere disciplines. Kennisdeling en innovatie dragen bij aan het vakmanschap. Kennis van het bouwproces en van duurzaamheid uit zich in mooie details en pareltjes van techniek.

Infrastructuur
Ontwerpen aan infrastructuur zit studioSK in de genen. Ons portfolio illustreert ruime ervaring met bruggen, fly-overs, viaducten en ecoducten van elk type en elk schaalniveau. De ontwerpen tonen de ambitie voor een perfecte inbedding van infrastructuur als heldere lijnen in het landschap.

Contact
Wilt u nader met ons kennismaken? Neem dan contact op met een van onze architecten of email info@studiosk.nl