Golden Classics

Golden Classics

architect station Blaak studioSK Movares

Architectonische uitstraling en een zorgvuldige inbedding van hun ontwerpen in stad of landschap. Dat is waar de huidige generatie architecten van studioSK de focus op legt. Op het vlak van infrastructuur en stations hebben zij daarbij specifieke kennis die voortkomt uit het doorontwikkelen van expertise. Ons bureau heeft haar roots in het architectenbureau van de Nederlandse Spoorwegen dat in 1995 ophield te bestaan. Een aantal van onze ‘Golden Classics’ uit die periode is opgenomen in De Collectie van Bureau Spoorbouwmeester, een selectie van cultureel waardevolle stationsgebouwen. Wie kent ze niet; klassiekers als station Amsterdam Sloterdijk, RAI, Duivendrecht, Leiden en het eerste ondergrondse station van ons land, Rotterdam Blaak.

Architect station almelo studiosk movares

De stationsarchitectuur kent een rijk verleden. In het begin van de twintigste eeuw gaven de modernistische stations van architect Koen van der Gaast (1923-1993) uitdrukking aan het vertrouwen in de toekomst van het openbaar vervoer. Later, in de jaren negentig, nam het aantal reizigers explosief toe en werden stations tot ‘overstapmachines’.

architect station Amsterdam Sloterdijk studioSK Movares 1

De high tech-architectuur van de architecten uit die tijd was het middel om de toekomstvisie op het moderne reizen te verbeelden. Met contrasterend kleurgebruik en een technisch uiterlijk droegen de stations bij aan de herkenbaarheid en ideologie van dat moment. Terugkijkend versterkte dit echter ook het geïsoleerde karakter van veel van deze gebouwen ten opzichte van het omringende stedelijk weefsel. Nog altijd is efficiënt overstappen een belangrijke doelstelling bij het ontwerp van een stationsgebouw of -gebied, maar de term ‘overstapmachine’ is te beperkt.

Architect station RAI studiosk movares

Veel van de oude en jonge monumenten zijn inmiddels aan een transformatie en actualisatie toe, zoals onder andere de satellietstations rondom Amsterdam. studioSK transformeert deze projecten, op een eigentijdse manier en met respect voor en kennis van het bestaande erfgoed. Ook zijn webetrokken bij vrijwel alle fasen van de transformatie van Amsterdam Centraal en diverse studies voor herbestemming en inpassing van een actueel programma. Voorbeelden hiervan zijn onder andere station Amsterdam Amstel, Doetinchem, Nijmegen en Groningen. Transformaties van waardevolle bouwwerken in waterstaatsarchitectuur van onze hand zijn Wolvega en Zwolle.

architect station Wolvega studioSK Movares

Recent hebben we ook de verdubbeling van station Lelystad gerealiseerd, een uitbreiding in de geest van de oorspronkelijke stijl van dit ‘jonge monument’ maar met de blik gericht op de toekomst.

architect station Lelystad Centrum studiosk movares 2

De huidige ontwerpers van studioSK zien een actuele opgave in de hechte relatie tussen station en stad. Stations zijn niet langer anonieme plekken, maar plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Stations geven identiteit aan de stad; stationslocaties zijn comfortabele verblijfruimtes geworden. We reizen om elkaar te ontmoeten en dat gebeurt tegenwoordig ook op het station zelf.

architect station Duivendrecht studioSK Movares 1