transformaties & erfgoed

Veel gebouwen maar ook civiele kunstwerken zijn toe aan een transformatie, uitbreiding of herbestemming. Levensduurverlenging is vaak een belangrijk doel van deze transformatieopgaven. studioSK werkt op het gebied van herbestemming en revitalisering van cultureel erfgoed. We hebben een rijke traditie van projecten waarbij historisch waardevolle bouwwerken op respectvolle wijze zijn getransformeerd. De architecten van studioSK koesteren historische bouwwerken en geven deze een nieuw leven en een nieuwe betekenis.

Actueel is ook de transformatie van jong historisch erfgoed, zie hiervoor ook onze Golden Classics. We werken veelal aan transformaties op basis van bouwhistorische verkenningen of waardestellingen. Hieruit volgen criteria op basis waarvan we ontwerpkeuzes maken. We kennen nieuwe functies toe aan een gebouw of ruimte en organiseren opnieuw de logistiek. Dit doen we altijd in balans met behoud van de architectonische kwaliteiten van het erfgoed. Specifiek voor stationsarchitectuur is een selectie gemaakt van waardevolle stations, vastgelegd in ‘De Collectie’ door Bureau Spoorbouwmeester. studioSK is actueel betrokken bij ontwikkelvoorstellen van een aantal hiervan, zoals Amsterdam Centraal en Amstel, Doetinchem, Nijmegen en Groningen. Transformaties van waardevolle bouwwerken in waterstaatsarchitectuur van onze hand zijn Wolvega en Zwolle.

studioSK heeft de expertise het krachtenspel te organiseren waarin diverse stakeholders en belanghebbenden betrokken zijn. Via co-creatie en participatie integreren we uiteenlopende meningen en belangen in onze ontwerpen. Samenwerken leidt tot goed gemotiveerde en breed gedragen oplossingen.

meerminder info

toonverberg info

Loading