sport & onderwijs

Bij scholen en sportgebouwen ontwikkelt studioSK scenario’s en gebouwen waarin mensen elkaar graag ontmoeten en verblijven, waar ze zich prettig en veilig voelen. We combineren heldere routing met verblijfskwaliteit en een gezonde omgeving voor jong en oud, met aandacht voor zowel het collectief als het individu. Een attractief interieur kan uitdrukking geven aan het clubgevoel en tegelijk sfeervol en vandaalbestendig zijn. We hebben daarin ervaring omdat we veel werken aan openbare gebouwen waar grote groepen mensen passeren en verblijven. Bij scholen en sportfaciliteiten kunt u gebruik maken van de kennis van studioSK op het gebied van publiekskwaliteit en logistiek.

Bij voorkeur wordt een school gecombineerd met nevenfuncties, zoals gymzalen, dorpshuizen of gezondheidsorganisaties; het zelfde geldt voor sportfaciliteiten. Een gebouw dat alleen maar een bepaald deel van de dag in gebruik is, is niet meer van deze tijd. Een brede school vervult vaak een centrale functie als sociaal- cultureel hart van een wijk. Als de laatste kinderen de naschoolse opvang hebben verlaten, verandert de school in een gemeenschapsgebouw waarin verenigingen vergaderen, waarin de aula tot disco of muziekzaal wordt getransformeerd, waarin cursussen en taallessen worden gegeven en het sportcentrum optimaal wordt gebruikt. Combinaties van maatschappelijke en commerciële functies zorgen voor een ander verdienmodel en maatschappelijk verantwoorde investeringen. Het maakt de bouw rendabel en, misschien nog wel belangrijker, het vergroot de betrokkenheid bij de plek. Zowel bij scholen als bij een verenigingsleven horen ook buitenfuncties, zoals een plein of buiten terras al dan niet met horecavoorzieningen. Geen fantasieloze vlakte van betontegels maar een avontuurlijk en recreatief groengebied, met een sportplein, schooltuin of speelweide – misschien zelfs op het dak.
Via een proces van co-creatie komen we in een productieve samenwerking van mensen en organisaties tot waardevermeerdering. Samen met toekomstige gebruikers en stakeholders worden wensen en criteria vastgesteld waar hun toekomstige onderkomen aan moet voldoen. Zo kan een gefundeerde keuze worden gemaakt voor een voorkeursmodel dat uitgewerkt kan worden tot een integraal verbouwingsplan. Onze kracht ligt erin dat we met meerdere (interne) disciplines projecten tot stand kunnen brengen. Zo hebben we in samenwerking met een bouwbioloog, een servicedesign specialist een Integraal Kindcentrum ontworpen. Voor diverse onderwijsinstellingen hebben haalbaarheidsstudies op het gebied van duurzaamheid, omvang en kosten uitgevoerd.
We gaan kostenbewust te werk. Voor diverse sportinstellingen hebben we haalbaarheidsstudies gedaan met daarin ook een accent op het gebied van duurzaamheid, omvang en kosten. We ontwikkelen scenario’s voor hergebruik als er de vraag is of er gesloopt of hergebruikt moet worden. Dat kan in verschillende vormen plaatsvinden. We ontwikkelen scenario’s waarbij er sprake is van bijvoorbeeld 30, 50 of 80 procent hergebruik. De scenario’s worden dan vergeleken op de optimale verhouding tussen bouwkosten, exploitatiekosten, functionaliteit en duurzaamheid.

Voor sportcentrum Olympos in de Uithof te Utrecht hebben we een bijzonder spectaculair project gerealiseerd: aan de gevel van het aangrenzende parkeergebouw P+R De Uithof hebben we twee hoge buitenklimwanden aangebracht voor een unieke klimervaring. Het is niet alleen uniek voor wat de locatie betreft; ook het ontwerp, de constructie en de hoogte zijn bijzonder. Het bestaat uit twee betonnen wanden waarvan de hoogste 30,8 meter de lucht in gaat en daarmee de hoogste wand van midden Nederland is. In totaal zijn er 20 touwlijnen mogelijk en minimaal 50 verschillende klimroutes.
Voor ons is maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. Via onze foundation werken we aan projecten in binnen en buitenland. Zo hebben we ontwerpen gemaakt voor een school in Kenia en een community center in Malawi en ondersteunen we de realisering ervan. Er wordt gemaakt van lokale materialen en met traditionele lokale bouwmethoden. Er wordt ingezet op duurzame energie- en waterbronnen en duurzame oplossingen voor sanitair en afvalverwerking. De grond rondom de gebouwen wordt als modeltuin voor duurzame agrarische experimenten gebruikt.Het Centrum heeft een gemeenschapsfunctie: een plek voor trainingen, (taal)cursussen en gemeenschapsbijeenkomsten. De grote hal is een ontmoetingsplaats (trouwerijen/feesten, conventies/conferenties) en markthal voor de gehele gemeenschap.

meerminder info

toonverberg info

Loading