fietsparkeren & hubs

Qua ambitie en uitstraling ontlopen faciliteiten voor parkeren en stallen van auto en fiets elkaar niet veel. Ze hebben inmiddels eenzelfde hoge standaard wat betreft publiekskwaliteit. In stedelijke context is er, vooral rond knooppunten, vaak sprake van congestie en ‘verrommeling’ van de openbare ruimte onder invloed van parkeerdruk. Spraakmakende projecten van studioSK illustreren hoe deze openbare ruimtes met moderne parkeerfaciliteiten getransformeerd zijn tot comfortabele, sociaal veilige publieksgebieden.

Van vitaal belang zijn een perfecte aansluiting op het vervoersnetwerk en een soepele stedelijke inbedding. Oplossingen hiervoor kunnen boven of ondergronds gesitueerd zijn. De focus bij al onze ontwerpen voor fietsenstallingen en parkeergarages ligt altijd in het realiseren van publiekskwaliteit, logistieke helderheid en oriëntatie. Parkeervoorzieningen en stallingen zijn ontvangstruimten. Ze vormen het voorportaal van een hoogwaardige kantoor of stationsgebied en zijn daarmee bepalend voor de eerste indruk. Omdat deze voorzieningen intensief gebruikt worden is een veilige, aantrekkelijke en publieksvriendelijke architectuur een must.

studioSK ontwerpt aantrekkelijke en efficiënte parkeergebouwen die duurzaam hun esthetische kwaliteit blijven behouden. Enerzijds door een perfecte stedelijke inbedding, anderzijds door aandacht voor beheeraspecten en een zorgvuldige detaillering. We richten onze aandacht op intensief ruimtegebruik, een duurzaam veilige inrichting en een hoogwaardig interieur. Om tot een optimaal en efficiënt gebruik van onze stallingen te komen, maakt studioSK tijdens het ontwerpproces regelmatig gebruik van 3D-computersimulaties. Zo krijgen we kennis over capaciteit en veiligheid en kan de meest functionele indeling en ruimtelijke kwaliteit vooraf getest worden.

meerminder info

toonverberg info

Loading