zoutsteunpunt Houten en Baarn

De zoutsteunpunten die wij voor Rijkswaterstaat hebben ontworpen zijn volledig integraal door een multidisciplinair team, met nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever en met de laatste 3D/BIM software ontworpen. Tijdens het ontwerpproces zaten bouwkundige, installateur, constructeur en architect in een ruimte, waardoor er een optimaal ontwerp binnen budget is ontstaan.

Rijkswaterstaat heeft tot doel zichtbaar te zijn in de regio. De rijksbrede huisstijl draagt bij aan de herkenbaarheid van RWS voor bewoners en passanten. Vanuit deze gedachte hebben we het eerste zoutsteunpunt ontworpen. Aangezien ons ontwerp tot de verbeelding sprak heeft RWS het daarna als basis voor toekomstige steunpunten aangenomen.

Een steunpunt is een voorziening die in de basis functioneel dient te zijn. De centrale ligging van het gebouw structureert het logistieke proces op een natuurlijke manier.  Door het proces tegen de klok in om het gebouw te laten verlopen worden kruisende verkeersbewegingen voorkomen. Het kernproces kan hierdoor zo soepel mogelijk verlopen. Door middel van een simulatie, die in overleg met mensen van RWS uit de regio is ontwikkeld, hebben we de logistiek van het gebouw zo optimaal mogelijk ontworpen.

We hebben zeer veel aandacht aan maatvoering en materialisatie besteed, vanwege het bijzondere zoute klimaat. Door een eenduidige maatvoering toe te passen kan het gehele gebouw bijna worden geprefabriceerd, zodat de bouwtijd wordt verkort en er minder handelingen op locatie nodig zijn. Deze ontwerpmethode, in combinatie met het materiaalgebruik zorgt voor een duurzaam gebouw. De EPC waarde van deze gebouwen is -2, dat betekend dat het gebouw meer energie opwekt dan het gebruikt.

De steunpunten zullen met een zonnecellendak worden uitgevoerd. Dit zorgt er niet alleen voor dat de gebouwen all electric kunnen zijn, maar worden buurtbewoners uit een bepaald postcode gebied in staat gesteld om direct stroom van de steunpunten af te nemen.

meerminder info

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

toonverberg info

zoutsteunpunt Houten en Baarn
zoutsteunpunt Houten en Baarn
zoutsteunpunt Houten en Baarn
zoutsteunpunt Houten en Baarn