N346 ‘De Schakel’ Lochem

N346 ‘De Schakel’ Lochem - Tenderontwerp 2022

Samen met Stukton, Count & Cooper, MTD en constructeurs en wegontwerpers van Movares hebben we in driekwart jaar een integraal ontwerpproces voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 doorlopen. Het ontwerp tot stand gekomen in een concurrentie-gerichte dialoog met de provincie Gelderland en het Q-team. In het ontwerp worden de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied ten noorden van Lochem versterkt.

StudioSK en MTD landschapsarchitecten hebben gezamenlijk visie ontwikkeld op alle onderdelen en aspecten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. De integrale visie behelst de landschappelijke inpassing van de N346, een parkzone langs het Twentekanaal, herinrichting van het stationsgebied en het ontwerp van twee bruggen. Voor fietsers en voetgangers is er een ongelijkvloerse verbinding gemaakt over de N346 richting het station en de landgoederen. Een nieuwe verkeersbrug over het Twentekanaal vormt de ontbrekende schakel in de ringweg rond Lochem.

De architecten van studioSK tekenden voor het architectonische ontwerp van de beide bruggen. De nieuwe boogbrug past op vanzelfsprekende wijze in de reeks van Twentekanaalbruggen. Door de maat van de hoofdoverspanning van 127 meter (totale lengte 142 meter) en diagonale ligging over het water vormt ze in de reeks tegelijkertijd een herkenbare brug met een gepaste icoonwaarde. De wijkende bogen - zonder windverband - zorgen voor een luchtig effect en vrij zicht richting de omgeving. De dunne tuien geven een vrijwel onbeperkt zicht op het panorama met centraal daarin een blik over het kanaal. De comfortabele en veilige route voor langzaamverkeer over de N346 versterkt de historische en ecologische groene verbinding tussen de binnenstad van Lochem en het landgoed Ampsen. Kleur en materiaal geven uitdrukking aan de recreatieve route.

meerminder info


toonverberg info

N346 ‘De Schakel’ Lochem
N346 ‘De Schakel’ Lochem
N346 ‘De Schakel’ Lochem
N346 ‘De Schakel’ Lochem