N207, landschapsplan

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft studioSK een landschapsplan opgesteld voor de N207. Het landschapsplan is een aansluiting op het voorlopig ontwerp en heeft als doel de bereikbaarheid en beleefbaarheid van de omgeving Boskoop en Waddinxveen te verbeteren.

In het landschapsontwerp is rekening gehouden met de geschiedenis, knelpunten en andere belangen vanuit de natuur en het landschap. Recreanten spelen een grote rol in dit project. Er is niet alleen gekeken naar wandelaars en voetgangers maar ook naar de ruiters die gebruik maken van het gebied.

Gezien de natuurlijke omgeving van de mogelijk nieuw te realiseren weg, is er zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap. Het noordelijk gelegen Bentwoud en de Ecologische Verbindingszone spelen hierin een centrale rol. Naast de natuurlijke componenten is er gekeken naar samenhang in civiele werken. Hier is een Beeldkwaliteitsplan voor opgesteld, wat hier te lezen is.

meerminder info


toonverberg info

N207, landschapsplan
N207, landschapsplan
N207, landschapsplan
N207, landschapsplan
N207, landschapsplan