N207, Beeldkwaliteitsplan

Na het opstellen van het landschapsplan van de N207 is studioSK gevraagd om een Beeldkwaliteitsplan (BKP) te maken. Het BKP bestaat net als het landschapsplan uit twee delen. Het BKP gaat over kunstwerken die nieuw ontworpen worden in een bestaand landschap. Het doel van het BKP is om de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de omgeving rondom de kunstwerken te waarborgen. Hiervoor zijn gewenste kaders vastgesteld met behulp van dwarsprofielen, referentiebeelden, impressies en beschrijvingen.

Op de Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan worden verschillende kunstwerken gebouwd. De toekomstige N457 doorkruist kades, fietspaden en waterpartijen. In totaal zijn er drie kunstwerken op de Bentwoudlaan, waarvan de Coupure bij de Kleikade uit twee delen bestaat.

Er is rekening gehouden met de constructieve en technische haalbaarheid waarbij de focus van dit BKP ligt op de esthetische kwaliteit die past bij de landelijke omgeving en context.

meerminder info


toonverberg info

N207, Beeldkwaliteitsplan
N207, Beeldkwaliteitsplan
N207, Beeldkwaliteitsplan
N207, Beeldkwaliteitsplan
N207, Beeldkwaliteitsplan