Nijmegen Heyendaal

In opdracht van Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen heeft studioSK een scenariostudie gedaan naar toekomstige ontwikkelingen van het station en haar omgeving. De voorstellen laten kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige ontwerpvoorstellen zien. Landscaping van de taluds en het station is daarbij de basis; een methodiek die door studioSK ontwikkeld is en al vaker succesvol toegepast. Daarmee wordt meteen een kwaliteitssprong gemaakt. De groene inbedding geeft het station een karakteristieke signatuur, die aansluit op de ingegraven ligging en de landschappelijke setting van de Campus versterkt. Accenten kunnen worden gelegd met een overkapping die in verschillende ambitieniveaus is uitgewerkt. Knoopwaarde, plaatswaarde en belevingswaarde krijgen een kwaliteitssprong, met een meerwaarde voor de Campus, bewoners en het Openbaar Vervoer; zowel trein als bus. Diverse stakeholders zijn gevraagd mee te denken: Gemeente, Provincie, ProRail, Veolia/Arriva, BRENG, NS, de Campuspartners en bewoners.

De methodiek en het resultaat sluiten aan bij de aanpak en de thematiek zoals ook door studioSK toegepast bij de stationstuin en overkapping van het nieuwe station Nijmegen Goffert, dat vorig jaar geopend is.


Nijmegen Heyendaal
Nijmegen Heyendaal
Nijmegen Heyendaal