Amsterdam Centraal

De architecten van studioSK hebben in de loop van de jaren aan een groot aantal ontwerpopgaven gewerkt binnen het totaalkader van het monumentale Centraal Station. Dat behelsde o.a. verkenningen om de centrale stationshal van het Cuypersgebouw weer in ere te herstellen.

Op perronniveau hebben we verschillende perronoverkappingen ontworpen en gerealiseerd. Allereerst de centrale ‘middenkap’, gesitueerd midden tussen de twee grote historische perronkappen. Deze is in 1996 uitgevoerd in een vormgeving met gebogen vakwerkspanten in een moderne eigentijdse uitwerking, met respect voor de historische context. Ook hebben we overkappingen gerealiseerd perron aan stadszijde in de vorm van een aaneengesloten droogloop en een tweetal vrijstaande abri’s.

studioSK deed in opdracht van ProRail in 2012 een verkenning naar de mogelijkheden naar herbestemming van het seinhuis onder de historische perronoverkapping door deze te voorzien van een eigentijdse functie. We hebben de juridische en technisch/functionele mogelijkheden voor hergebruik verkend en ook mogelijkheden om het bouwwerk te verplaatsen. Als mogelijke functies zijn verkend: vergaderen/ontmoeten, hotelkamer, trouwkamer, bibliotheek of men kan het bouwvolume gebruiken als drager om kunst te integreren. Het seinhuis is gesitueerd op het vijfde perron en stamt uit 1924. Deze Post B is in de bouwhistorische verkenning uit 2010 van TAK Architecten aangemerkt als een categorie 1 object. Het kenmerkende bouwwerk wordt van zeer hoge monumentale waarde geacht. ‘Het is het enig overgebleven onderdeel van een in staal gebouwde brug. De brug sloot aan op het Cuypersgebouw op de eerste verdieping en was aangebracht door de perronkappen tot aan het seinhuis’.

Binnen het Masterplan Stationseiland zijn er door studioSK ook diverse studies verricht naar het logistieke netwerk van passages onder de sporen door. Het ontwerp van de westelijke reizigerstunnel is in 20.. uitgevoerd, inclusief commerciële ruimtes en nieuwe trapopgangen – ook aan de monumentale buitengevel aan de IJzijde. De ruimtelijke kwaliteit hebben we ingebracht door slimme toepassing van materialen, optimaal gebruik van daglichttoetreding en door het winkelbeheer en reclamebeleid van de commerciële ruimtes tot onderdeel van de architectonische opgave te maken. Met het zorgvuldig perforeren van de monumentale gevels van het Cuypersgebouw en het handig gebruik maken van niveauverschillen is het gelukt een overzichtelijke en ruimtelijke toegang tot het station te creëren. De kleurstelling is neutraal en terughoudend, aansluitend bij de wereld van de perrons en overkapping erboven. Bij de oostelijke reizigerstunnel betrof het een studiefase in 2009, gericht op capaciteit, ruimtelijke kwaliteit en een verkenning naar een commerciële potentie en faseerbaarheid. Tussen de reizigerstunnels in maakten we een ontwerp voor een winkeltunnel als passage tussen de stad, het stationsgebouw en de IJboulevard.

Geen station zonder fietsopgave… In opdracht van de gemeente, de stadsregio en ProRail heeft studioSK een ambitieuze stalling ontwikkeld en in beeld gebracht. De fietsparkeergarage bevindt zich pal voor het stationsgebouw, bij het Prins Hendrikplantsoen maar grotendeel zelfs onder het water van het Open Havenfront. Om het monumentale beeld van het stationsgebouw te behouden ligt de stalling tot op  meter onder waterniveau. Met een capaciteit van 7000 fietsen en een ligging onder het water is dit een innovatieve en uitdagende bouwopgave. We hebben hiervoor integrale ontwerpen gemaakt voor het architectonische beeld, de ruimtelijke kwaliteit en de logistiek in beeld gebracht. Daarbij ligt de focus op comfort, efficiëntie en sociale veiligheid, die samen de publiekskwaliteit vormen die altijd de basis vormt van het werk van studioSK.

meerminder info


toonverberg info

Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal