Fietsenstalling station Amsterdam RAI

Het station Amsterdam RAI bevindt zich aan de oostelijke kop van het Zuidas gebied. Bij het station heeft een integrale transformatie en uitbreiding van het OV-knooppunt plaatsgevonden. Afgelopen jaren is het deel van het station al uitgebreid met een transparante stationshal en een nieuwe perronoverkapping. De kwaliteitssprong is ook doorgezet met de vernieuwing en uitbreiding van de  bewaakte fietsenstalling. Deze vormt een integraal onderdeel van het stationscomplex en biedt plaats aan zo’n 1800 fietsen. De transformatie en uitbreiding van het station is gerealiseerd in opdracht van ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Ruimtelijke kwaliteit & stedelijk programma

De stalling is kleurrijk, licht, overzichtelijk en sociaal veilig. De uitbreiding met een glazen serre zorgt niet alleen voor lichtval in het interieur maar ook voor uitstraling naar de openbare ruimte in de nachtelijke uren. Daarmee is de sociale veiligheid op beide fronten verbeterd. Aan het eind van alle hoofdgangpaden zijn de wanden voorzien van fotografische prints met natuurscenes, waardoor er geen sprake is van een ‘dead-end’, maar van een ruimtelijke beleving met een levendig tafereel. Tegelijkertijd helpen deze afbeeldingen bij de oriëntatie in de stalling. Tussen de stationshal en de stalling is er een directe en comfortabele verbinding gemaakt. Dit voorkomt dat reizigers na het stallen weer door weer en wind richting stationshal moeten gaan.

Duurzaam is het project omdat de stalling een tweede leven geschonken wordt. Zo kan deze weer decennia lang haar functie vervullen in plaats van het realiseren van vervangende nieuwbouw. Negentig procent van het casco is hergebruikt. Overal in het nieuwe interieur is interactieve LED-verlichting toegepast en van de lichtstraten is het glas vervangen, waardoor het daglicht een substantiële bijdrage levert in de besparing van energie en tevens een bijdrage levert in de beleving.

Integrale Visie en Uitwerking

Het ontwerp van het station en de stalling is ontwikkeld vanuit één architectonische, integrale visie met een ambitieniveau dat past bij de centrumlocatie. Het ontwerp is van architect Paul van der Ree, studioSK. Hij stelde ook het integrale masterplan op voor de transformatie van de totale stationsomgeving.

In alle ontwerpfasen is meerwaarde in ruimtelijke kwaliteit bereikt door de integrale inzet van het team van projectarchitect en constructief ontwerpers, zodanig dat de verschillende planonderdelen elkaar versterken en het totaalensemble een meerwaarde krijgt. Onze werkzaamheden uitgevoerd in BIM zijn hierbij ondersteunend. Tijdens het ontwerp en de uitvoering is de uitvoerend en ontwerpend aannemer intensief ondersteund. Ook na de ontwerpfasen is er tijdens de fase van de uitvoering toezicht gehouden op de esthetische kwaliteit, om de ruimtelijke kwaliteit zoals ontworpen en omschreven ook te waarborgen.

meerminder info


toonverberg info

Fietsenstalling station Amsterdam RAI
Fietsenstalling station Amsterdam RAI
Fietsenstalling station Amsterdam RAI
Fietsenstalling station Amsterdam RAI
Fietsenstalling station Amsterdam RAI
Fietsenstalling station Amsterdam RAI