Brug over ’t IJ in Amsterdam

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam met grote regelmaat gesproken over een vaste oeververbinding tussen het centrum van Amsterdam en Amsterdam Noord. Waar fietsers en voetgangers nu nog afhankelijk zijn van veerpontjes en binnenkort de Noord/Zuidlijn ligt een lang gekoesterde wens voor een brug over ’t IJ.

De laatste jaren is het draagvlak voor realisatie van een brug enorm gegroeid met de explosieve ontwikkeling van Noord en de kwaliteitssprong die is gemaakt door industrie langs ‘t IJ om te transformeren tot hoogwaardige woon-,werk- en recreatiegebied. Als specialist van langzaamverkeersbruggen neemt studioSK een voorschot met een brugontwerp, nabij het Muziekgebouw, de Passagiersterminal en het Centraal Station. De brug heeft een beweegbaar deel tussen de pylonen voor de grote passagiersschepen. Ze is tegelijk een baken en landmark, maar met een ranke verschijningsvorm, die de monumentale bebouwing van het station respecteert. Een brug waarmee naast Amsterdam Noord ook het Oosterburgereiland meer bij de binnenstad wordt betrokken. Go North!

meerminder info


toonverberg info

Brug over ’t IJ in Amsterdam
Brug over ’t IJ in Amsterdam
Brug over ’t IJ in Amsterdam