de Passage

De Passage is gehuisvest op een van de duurste locaties van Nederland; het centrum van Utrecht. Toen wij werden gevraagd om een nieuwe inrichting te ontwerpen, vonden we dit een belangrijk argument om er een multifunctioneel restaurant van te maken waardoor de dure vierkante meters optimaal kunnen worden gebruikt.

Daarom hebben we in overleg met de directie diverse nieuwe functies aan het restaurant toegevoegd. Zo is het kenniscentrum van het bedrijf, dat eerst ergens op een onopvallende plek in het gebouw was weggestopt, in de ruimte opgenomen. Een logisch gevolg hiervan was dat de bibliotheek meeverhuisde. Bij de bibliotheek is een comfortabele leeshoek gemaakt zodat de bieb nu veel meer wordt bezocht dan voorheen. Er zijn diverse mogelijkheden gecreëerd om de laptop in te pluggen, zoals de laptopbar.

De ruimtelijke inrichting bestaat, van de uitgifte van het eten tot aan het kenniscentrum aan de andere kant, uit één continue ruimte. De bamboevloer loopt over het gehele project door en zorgt daardoor voor de continuïteit. Hier zijn door middel van subtiele ingrepen verschillende plekken gecreëerd. Deze plekken zijn gedefinieerd door vloerbekledingen, transparante afscheidingen en speciale verlichting. Door de verschillende sferen die hierdoor ontstaan kan men kiezen waar men wil eten en leent de ene kant van de ruimte zich bijvoorbeeld meer voor een chique lunchen met buitenlandse gasten als de andere.

Het restaurant functioneert inmiddels alweer enige jaren. Naast de functies die we zelf hadden bedacht, wordt de ruimte voor veel meer doeleinden gebruikt, die voorheen elders in het gebouw zouden plaatsvinden. Zo vinden er dagelijks meerdere vergaderingen plaats, worden er grote bijeenkomsten georganiseerd, houden diverse afdelingen er presentaties en komt Sinterklaas langs. Bij het laatste evenement hangen de kinderen in de touwen.

meerminder info

Opdrachtgever
Movares

Projectinrichter
Ahrend

toonverberg info

de Passage
de Passage
de Passage
de Passage
de Passage
de Passage