Snelbinder

Nijmegen

De ‘Snelbinder’, de fietsverbinding tussen het centrum van Nijmegen en Lent heeft een attractieve belevingswaarde. Men passeert onderweg een aantal monumentale bouwwerken die dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het ‘parelsnoer’ van monumentale en historische bouwwerken langs de route levert een meerwaarde op voor de passant.

Tijdens het ontwerpproces heeft er een intensief overleg plaatsgevonden tussen architect Paul van der Ree, de Gemeentelijke Monumentencommissie en de Rijksdienst Monumentenzorg. Juist ter plaatse van de monumenten en de overbrugging van de Waal wordt de nieuwe verkeersroute gedragen door fraaie en ingenieuze constructies in een esthetische combinatie van oud en nieuw die breed gewaardeerd wordt.

De torenmonumenten van de brughoofden zijn karakteristieke bouwwerken uit de tweede helft van de 19e eeuw. Om het beeldbepalende gevelaanzicht vanaf de Waalkade niet te verstoren is de keuze gemaakt het fietspad er niet buiten langs te situeren, maar juist er doorheen. Hiermee is voorkomen dat het gevelvlak, gezien vanaf de kade, visueel doorsneden zou worden. De beide bouwwerken hadden in het verleden een verdieping en karakteristieke torentje verloren. In het ontwerp van studioSK is de draagconstructie inwendig verstrekt, zodat de oorspronkelijke opbouw weer terug kon worden gebracht. Inmiddels zijn de torenmonumenten weer voorzien van hun karakteristieke torentjes. Juist door de aanleg van de langzaam verkeersroute hebben ze een nieuwe functie en een nieuwe uitstraling gekregen.

meerminder info


toonverberg info

Snelbinder
Snelbinder
Snelbinder
Snelbinder
Snelbinder
Snelbinder