Bolgerijnsebrug

Bij elke restauratie van erfgoed en bij historische vakwerkdraaibruggen als de Bolgerijnsebrug in het bijzonder, is spanning tussen de ‘Monumentaliteit’, het historisch waardevolle, en de ‘Functionaliteit’, het nuttige gebruik. ‘Monumentaliteit’ berust op het feit dat erfgoed-objecten waardevolle overleveringen zijn, die voor het nageslacht behouden blijven. De waarde zit hem in het oorspronkelijke karakter, kenmerkend voor de verleden tijd die ze representeren. Hierbij past een zorgvuldige restauratie met behoud van maximaal oorspronkelijk materiaal. Het begrip ‘Functionaliteit’ gaat uit van het hedendaags gebruik, gebonden aan actuele voorwaarden met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu e.d.or zijn uitvoeringsaanpak.

Onze aanpak voor het ‘Restauratieplan Bolgerijnsebrug’, waarbij beide begrippen ‘Monumentaliteit’ en ‘Functionaliteit’ samenkomen, biedt uitzicht op succes. Daarom is eerst duidelijkheid verkregen over de inhoud en de plaats van deze begrippen in overleg met opdrachtgever Rijkswaterstaat en de Commissie Monumenten en Binnenstad van de gemeente Vianen alvorens het restauratieplan door ons is opgesteld. Het restauratieplan is als contractstuk meegegeven aan de uitvoerend aannemer als basis v

meerminder info


toonverberg info

Na renovatie
Na renovatie
Voor renovatie